Actievoorwaarden voor Plaatsing van 10 Jinko Solar 435 WP Zonnepanelen met een Hybride Omvormer van Growatt

Bij onze actie voor het plaatsen van 10 Jinko Solar 435 WP zonnepanelen met een hybride omvormer van Growatt zijn er enkele belangrijke voorwaarden die in acht genomen moeten worden om ervoor te zorgen dat de installatie optimaal presteert. We willen graag benadrukken dat deze actie gebaseerd is op een enkel dakvlak zonder al te veel dakramen en dakkapelen, omdat een dergelijke configuratie de efficiëntie van het zonnestroomsysteem kan maximaliseren.

Voorwaarden voor deelname aan de actie:

– Ruimte om onze steiger te plaatsen om veilig te ons werk te kunnen uitvoeren.
– Voor een het installeren van zonnepanelen op een plat dak komt er €250,- op de actieprijs.
– Er dienen circa 10 extra dakpannen aanwezig te zijn voor aanvang van de werkzaamheden.
– Op deze actie gelden ook onze standaard algemene voorwaarden graag verwijzen wij u hier naar toe
– Geschikt dak: Het dak van uw woning moet geschikt zijn voor de installatie van 10 Jinko Solar 435 WP zonnepanelen. Het dak moet het gewicht kunnen dragen van de installatie.
– Een enkel dakvlak: De actie is gebaseerd op één schuin dakvlak. waardoor de zonnepanelen optimaal gepositioneerd kunnen worden voor maximale blootstelling aan zonlicht gedurende de dag.
– Geen schaduwproblemen: Het dak moet vrij zijn van ernstige schaduwproblemen gedurende het grootste deel van de dag. Schaduw kan de opbrengst van de zonnepanelen verminderen, dus minimale schaduw is cruciaal voor een optimaal resultaat.
– Geschikte omvormerplaatsing: De hybride omvormer van Growatt moet op een geschikte locatie kunnen worden geïnstalleerd, in de nabijheid van de zonnepanelen. De omvormer zorgt voor de omzetting van gelijkstroom naar wisselstroom en het bewaken van het systeem.
– Elektrische aansluiting: Er moet een geschikte elektrische aansluiting beschikbaar zijn om de zonnepanelen en de omvormer aan het elektriciteitsnet te koppelen. Dit houdt in dat de meterkast voldoende capaciteit en ruimte dient te hebben voor het monteren van een extra groep.
– Een geschikte meterkast zorgt voor een veilige en efficiënte werking van uw zonnepanelensysteem. Wij als professionele installateurs kunnen u helpen de geschiktheid te beoordelen en eventuele benodigde aanpassingen uit te voeren om uw zonne-energie-installatie optimaal te laten functioneren.